TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, chiều 6/4/2019 Bộ môn Lịch sử trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979”.

Chi tiết »
ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn là một tất yếu trong điều kiện hội nhập, chuyển giao công nghệ và tri thức toàn cầu hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học nói chung và Bộ môn Lịch sử nói riêng đã tập trung mạnh nguồn lực và trí lực nhằm phát triển các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Chi tiết »
Hoạt động Thực hành Chuyên môn lớp CTXH K14A – Một chương trình đáng nhớ

Hoạt động Thực hành Chuyên môn lớp CTXH K14A – Một chương trình đáng nhớ

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Bộ môn Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên dã tổ chức thực hành chuyên môn học phần Công tác xã hội nhóm cho 100 sinh viên ngành CTXH khóa 14 tại xã Bá Xuyên - TP. Sông Công - Thái Nguyên từ ngày 10/6 – 26/7/2019.

Chi tiết »
Sinh viên Công tác xã hội với hoạt động thực hành Công tác xã hội trong bệnh viện

Sinh viên Công tác xã hội với hoạt động thực hành Công tác xã hội trong bệnh viện

Bộ môn Công tác xã hội đã tổ chức đợt Thực hành Công tác xã hội 1 từ ngày 25/09/2018 đến 17/11/2018 cho sinh viên. Được sự đồng ý của BGĐ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng chính là địa chỉ đã tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hành tại cơ sở.

Chi tiết »
Hướng đi mới cho hoạt động thực hành chuyên môn Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học

Hướng đi mới cho hoạt động thực hành chuyên môn Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học

Năm học 2018 – 2019, bộ môn CTXH đề xuất mở rộng phạm vi các đơn vị thực hành đối với sinh viên ngành CTXH và đã nhận được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Nhà trường. Việc đề xuất này dựa trên cơ sở pháp lý là các văn bản pháp luật quy định về vị trí việc làm đối với nghề CTXH, và dựa trên thực tiễn nhu cầu xã hội.

Chi tiết »
“Team Building: Vượt lên chính mình” - Hoạt động Công tác xã hội nhóm với đối tượng điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

“Team Building: Vượt lên chính mình” - Hoạt động Công tác xã hội nhóm với đối tượng điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

Ngày 9/11/2018, giảng viên và sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH), Khoa Luật và quản lý xã hội (Đại học Khoa học) đã tổ chức chương trình “Teambuilding – Vượt lên chính mình” tại sơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết »
Lớp Khoa học quản lý K15 tổ chức Thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh

Lớp Khoa học quản lý K15 tổ chức Thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 14/8/2018 – 19/8/2018, Bộ môn Khoa học quản lý tổ chức chuyến thực tế chuyên môn 1 cho lớp K15 Khoa học quản lý tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Quảng Ninh

Chi tiết »
Triển khai kế hoạch thực tế chuyên môn I cho sinh viên lớp Khoa học quản lý K15

Triển khai kế hoạch thực tế chuyên môn I cho sinh viên lớp Khoa học quản lý K15

Thực tế chuyên môn là học phần bắt buộc và rất quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành KHQL nói riêng. Học phần này giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, bước đầu tiếp cận về khoa học tổ chức và hoạt động quản lý ở một đơn vị (nhận diện mô hình cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị...)

Chi tiết »
Chương trình đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên Công tác xã hội

Chương trình đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên Công tác xã hội

Nhằm đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và tạo cơ hội cho nhà trường đánh giá chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa Luật và Quản lý xã hội - trường Đại học Khoa học đã tham gia và tổ chức thành công hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành Cử nhân Công tác xã hội trong thời gian từ 19/05 đến 23/05/2018

Chi tiết »