8/3 - HOA THƠM ĐẤT VIỆT - Tài tử

HOA THƠM ĐẤT VIỆT

                                                            Chào mừng ngày 8/3/2014

                                                                                                Tài tử

 

Tháng ba nở đóa hoa cười

Rạng tô sắc thắm cho đời ngát hương

Một nửa thế giới hoa hường

Là hoa tỏa rạng con đường nửa kia

Kơ-nia đẹp bóng kơ – nia

Hoa thơm tác đá, văn bia rạng đời

 

Nhớ xưa mẹ đẻ trăm người

Nay con cháu Việt sinh sôi khắp miền

Anh hùng tỏ mặt thuyền quyên

Bà Trưng, Bà Triệu – phỉ nguyền nước non

Huyền Trân công chúa lòng son

Xả thân báo quốc- gương còn sáng soi

Bùi Thị Xuân thực tướng tài

Đốc binh, khởi nghiệp, dựng đài trung trinh

Ngọc Hân liệt nữ anh linh

Nguyễn Thị Định xuất hùng binh dẹp loàn

Những là mắt phượng mày loan

Truông Bầu, Đồng Lộc - đất còn vang âm

Khí thiêng rạng rỡ trời Nam

“Trung, Can, Nghĩa, Đảm” - sánh ngang anh hào

 

Xuân nay, môi thắm má đào

Chung xây đất nước tiến vào kỷ nguyên

Sáng bừng hoa nở trăm miền

Bài ca “Cộng Sản” vang rền núi sông

Bà ra sức, mẹ gắng công

Chị em đoàn kết một lòng thi đua

“Giỏi việc nước – đảm việc nhà”

Trong xây tổ ấm, ngoài ra giúp đời

 

Phát huy truyền thống rạng ngời

Phụ nữ Việt viết tiếp lời non sông

Xứng danh nguồn gốc tổ tông

Hoa thơm dòng giống con Rồng cháu Tiên.