GV Thu Phương bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ

Ngày 19/5/2014 dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh, tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của Học viện Khoa học xã hội, cử nhân Nguyễn Thị Thu Phương (giảng viên Bộ môn Luật – Khoa Luật và Quản lý Xã hội) đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Luật học với đề tài Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”; Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm ; mã số: 60 38 70.

Thành phần Hội đồng bảo vệ luận văn gồm có: Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Võ Khánh Vinh - Giám đốc Học viện khoa học xã hội. Phản biện 1. PGS.TS Phạm Văn Lợi - Bộ Tài Nguyên môi trường, Phản biện 2: TS. Đỗ Đức Hồng Hà - Bộ Tư pháp, Ủy viên: Tiến sĩ Cao Thị Oanh - Giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Thư Ký T.S Nguyễn Trung Thành - Giảng viên Học viện An Ninh nhân dân.

Thái Nguyên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa trước năm 2020 nên trong những năm qua tỉnh đã đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hoá,  kéo theo đó là hàng loạt hành vi phạm tội xét về tính chất ngày càng nguy hiểm trong đó có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (LDTNCĐTS) gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thực tế ở Thái Nguyên cho thấy từ năm 2009 đến năm 2013, số vụ, số người phạm tội này có xu hướng tăng nhanh và địa bàn mở rộng ở tất cả đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương trong tỉnh. Mặc dù đã có văn bản chỉ đạo kịp thời trong đấu tranh phòng chống tội phạm các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Tuy vậy, tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội LDTNCĐTS vẫn có những diễn biến phức tạp và không có chiều hướng giảm.

  Mặt khác, lý luận tội phạm học của Việt Nam trong những năm qua ngày càng phát triển. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cho phép nghiên cứu loại tội này dưới góc độ tội phạm học, không chỉ mang tính cấp thiết mà còn đủ cơ sở để tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp một phần không nhỏ trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội LDTNCĐTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

 

Luận văn được Hội đồng đánh giá là có sự nghiên cứu khá sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn. Từ việc phân tích tội LDTNCĐTS dưới góc độ Luật hình sự để thấy được dấu hiệu pháp lý hình sự của loại tội này là cơ sở để phân tích tình hình tội LDTNCĐTS dưới góc độ Tội phạm học, đến việc phân tích bức tranh của tình hình tội phạm loại này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2009 đến năm 2013, tìm ra nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm; trên cơ sở đó kiến giải hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội LDTNCĐTS trên địa bàn tỉnh .       Đặc biệt, bằng việc tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích, so sánh, tổng hợp và tổng kết số liệu từ 100 bản án hình sự sơ thẩm về tội LDTNCĐTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2009 đến năm 2013 đã mang lại giá trị thuyết phục cho đề tài, ấn tượng cho Hội đồng chấm luận văn cũng như những người quan tâm nghiên cứu. Hội đồng bảo vệ ghi nhận và bỏ phiếu đánh giá số điểm luận văn của học viên Nguyễn Thị Thu Phương với số điểm 9,5.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ của Học viên Nguyễn Thị Thu Phương tại Học viện Khoa học Xã hội:

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ

 

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của giảng viên Nguyễn Thị Thu Phương đã đến tham dự lễ bảo vệ luận văn, cùng chung vui và chia sẻ thành công với tân thạc sĩ. Hi vọng trong tương lai tân thạc sĩ luật học Nguyễn Thị Thu Phương sẽ tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các công trình nghiên cứu tiếp sau. Một lần nữa xin chúc mừng học viên Nguyễn Thị Thu Phương đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ của mình!

Bài và ảnh: SN.