Giảng viên thỉnh giảng

 

 

Bộ môn Khoa học quản lý

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

PGS. TS Đặng Khắc Ánh

Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội

- Quản lý khu vực công

- Chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức

2

TS. Nguyễn Văn Chiều

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

- Khoa học quản lý đại cương

- Chính sách xóa đói giảm nghèo

3

Ths. Thiều Trung Hiếu

Trung tâm Học liệu, ĐH Thái Nguyên

- Quản lý dự án

4

Ths. Trần Xuân Kiên

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

- Quản lý chất lượng

5

Ths. Phạm Hồng Trang

Trường ĐH Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chính sách bảo đảm xã hội

Bộ môn Công tác xã hội

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

TS. Trần Văn Kham

ĐH KHXH & NV Hà Nội

CTXH với NKT

Đạo đức nghề CTXH

2

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Học viện Thanh thiếu niên Hà Nội

CTXH với Người cao tuổi

Tham vấn trẻ em và gia đình

3

ThS.Phạm Văn Tư

ĐH Sư phạm I Hà Nội

CTXH học đường

4

ThS.Phạm Thị Phương Thảo

ĐH Y – Dược Thái Nguyên

Sức khỏe cộng đồng

5

ThS.Phan Hồng Giang

ĐH KHXH & NV Hà Nội

Dự án CTXH và QT ngành

6

ThS.Vũ Trùng Dương

Bộ Lao động TB & XH

Phát triển cộng đồng

Bộ môn Lịch sử

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

PGS.TS Vũ Quang Hiển

Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

Đảng lãnh đạo công cuộc Đổi mới toàn diện ở Việt Nam (1986 - 2020)

2

PGS.TS Nguyễn Văn Giang

Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác cán bộ và nghiệp vụ công tác cán bộ

3

PGS. TS Trần Thị Thu Hương

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930 - 1975

4

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Đại học Thái Nguyên

Vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biện pháp tổ chức thông tin, tuyên truyền tại cơ sở

5

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Đại học Thái Nguyên

Quốc tế cộng sản với Cách mạng Việt Nam (1919-1943)