Giới thiệu - Bộ môn Công tác xã hội

1. Tầm nhìn

Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên hướng đến mục tiêu là một trung tâm nghiên cứu và đào tạo uy tín, là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế về công tác xã hội, đóng vai trò nòng cốt của mạng lưới các trường đào tạo công tác xã hội ở khu vực phía Bắc.

2.  Sứ mệnh

Bộ môn Công tác xã hội có sứ mệnh đào tạo trình độ Đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Công tác xã hội cho các cấp, ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là cho các tổ chức chính trị - xã hội, các trung tâm bảo trợ xã hội, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội, đơn vị nghề nghiệp từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc vì mục tiêu an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Song song với sứ mệnh đào tạo, Bộ môn Công tác xã hội còn có sứ mệnh nghiên cứu, ứng dụng đa dạng các lĩnh vực trong xã hội, cung cấp dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng, thực hành Công tác xã hội đóng góp cho sự ổn định, bền vững của xã hội, vì mục tiêu hướng tới sự công bằng, hạnh phúc và phát triển dựa trên sự tôn trọng quyền và phẩm giá con người.

Bộ môn Công tác xã hội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng nguồn nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp với trình độ cao cho xã hội và các dịch vụ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định và biện hộ các chính sách xã hội và an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững.

3. Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Công tác Xã hội nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân, có tinh thần say mê nghề nghiệp, đồng thời nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng giải quyết, phát hiện các vấn đề xã hội cũng như tiềm năng ở cộng đồng, huy động và liên kết người dân trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề có liên quan, có khả năng tham gia hay điều hành các dự án phát triển… Đặc biệt, sinh viên có khả năng tiếp cận trực tiếp với các đối tượng tác nghiệp là người dân tộc thiểu số với các kiến thức bổ trợ về ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc.

4. Cơ cấu nhân sự

5. Nghiên cứu khoa học

5.1. Bài báo khoa học

STT

Tên bài báo

Năm

1

Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê Đê

Phạm Thị Phương Thái, Tạ Thị Thảo
Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc 2 (8)

2019

2

Thực trạng tiếp cận các dịch vụ y tế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tạ Thị Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN , 142-145

2018

3

Ảnh hưởng của phong tục tập quán tới tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ người dân tộc thiểu số tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạ Thị Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN 149, 155-156

2018

4

Một số yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận các dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tạ Thị Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN , 76-81

2018

5

Thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạ Thị Thảo
Giáo dục và Xã hội-Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 1, 305-310

2018

6

Vai trò của phụ nữ Ê-đê trong quá trình xã hội hóa giới cho trẻ em dân tộc Ê-đê

Tạ Thị Thảo
Khoa học Chính trị-Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Khu vực II, TP. HCM , 59-63

2018

7

Quan hệ giới trong gia đình người Sán Chỉ (Khảo sát tại xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn)

Tạ Thị Thảo
Tạp chí Khoa học &Công nghệ, ĐHTN

2015

8

Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp phụ nữ dân tộc H'Mông và dân tộc Dao tại xã Nghinh Tường - huyện Võ Nhai - Thái Nguyên)

Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hồng Trâm
Tạp chí Khoa học &Công nghệ-TNU

2015

9

Những chiều cạnh biến đổi sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới (Khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố)

Tạ Thị Thảo
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

2012

10

Nhu cầu hỗ trợ sinh kế của người dân sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ, tinh Thái Nguyên

Trần Thị Phương Thảo
Giáo dục và Xã hội-Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN , 294-300

2018

11

Nhu cầu hỗ trợ sinh kế của người dân sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ, tinh Thái Nguyên

Trần Thị Phương Thảo
Giáo dục và Xã hội-Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 1, 294-300

2018

12

Biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo(Nghiên cứu tại huyện Đại Từ - TN)

Trần Thị Phương Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN 7, 152-155

2018

13

Biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo(Nghiên cứu tại huyện Đại Từ - TN)

Trần Thị Phương Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN 7, 52-155

2018

14

Biến đổi đời sống của người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ chủ trương tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Phá

Trần Thị Phương Thảo
Giáo dục và Xã hội-Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN 8, 340-345

2018

15

Việc làm của người dân sau tái định cư của khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên (nghiên cứu tại phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, Thái nguyên)

Trần Thị Phương Thảo
Dạy và Học ngày nay-TW Hội Khuyến học VN 9, 146-149

2018

16

Nhận thức và thái độ của lao động nữ nông thôn về ảnh hưởng của sử dụng thuốc trừ sâu đến môi trường và sức khỏe bản thân (Nghiên cứu tại xã Thịnh Đức – TP Thái Nguyên)

Nguyễn Thị Hồng Trâm
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

2015

17

Thực trạng công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chu Thị Thu Trang
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

2013

18

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập học phần Công tác xã hội cá nhân tại trường Đại học Khoa hoc – Đại học Thái Nguyên (Qua khảo sát và so sánh với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội); CS2013-05

2013

19

Yếu tố ảnh hưởng tới tiế cận DVYT của phụ nữ DTTS rất ít người khu vực miền núi phía Bắc 

Tạ Thị Thảo, Võ Thị Hồng Hạnh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia (ISBN: 978-604-65-4860-7) - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân/ NXB Lao động xã hội

2019

20

Vai trò của công tác xã hội đối với lao động nữ nông thôn từ thực tiễn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

Nguyễn Hồng Cúc

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN 0868-3808)

2019

21

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Võ Thị Hồng Hạnh, Chu Thị Thu Trang,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia (ISBN: 978-604-65-4860-7) - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân/ NXB Lao động xã hội

2019

22

Employment issues among ethnic minorities: the case of Vietnam 

Pham Thi Phuong Thai, Ta Thi Thao, Vo Thi Hong Hanh, Vu Ngoc Xuan

Asian Journal of Humanities and Social Studies (ISSN: 2321 - 2799)

2020

23

FACTORS AFFECTING ACCESS TO REPRODUCTIVE HEALTHCARE SERVICES OF ETHNIC MINORITY WOMEN: EVIDENCE IN VIETNAM

Pham Thi Phuong Thai, Ta Thi Thao, Nguyen Phu Truong, Le Thu Hien, Doan Van Truong

International Journal of Management (IJM)

Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 1698-1709, Article ID: IJM_11_06_156
Available online at http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510

2020

5.2. Đề tài nghiên cứu

STT

Tên công trình

Năm

1

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học; CS2011-27

2011

2

Xây dựng giáo án điện tử học phần Xã hội học đại cương theo hướng tích cực hóa nhận thức người học; CS2012-09

2012

3

Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc; ĐH2016-TN06-11

2016

4

Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học; CS2018-TN06-06

2018

5

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương; CS2015-04;

2015

6

Việc làm của người dân sau tái định cư của Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tái huyện Đại Từ - Thái Nguyên); ĐH2016-TN06-08

2016

7

Ứng xử của người dân miền núi trong việc phòng chống và chữa trị bệnh (Nghiên cứu trường hợp tại 2 xã Lam Sơn, Lương Hạ của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn); ĐH2016-TN06-07

2016

8

Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của căn bệnh ung thư đối với hộ gia đình ở nông thôn (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên); ĐH2017-TN06-12

2017

9

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tâm lý học đại cương

2019

5.3. Sách, tài liệu tham khảo

STT

Tên sách

Năm

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc

TS. Tạ Thị Thảo (Chủ biên), Ths. Nguyễn Hồng Cúc, Ths. Nguyễn Thị Hồng Trâm

2020

2

Tái định cư và biến đổi đời sống của người dân nông thôn (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên)

Ths. Trần Thị Phương Thảo (Chủ biên), Ths. Nguyễn Thị Ngọc Mai

2020