THIẾT LẬP, MỞ RỘNG QUAN HỆ VỚI CƠ SỞ QUA CÁC ĐỢT THỰC TẾ CHUYÊN MÔN NGÀNH KHQL

THIẾT LẬP, MỞ RỘNG QUAN HỆ VỚI CƠ SỞ QUA CÁC ĐỢT THỰC TẾ CHUYÊN MÔN NGÀNH KHQL

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bộ môn Khoa học quản lý tổ chức cho sinh viên khóa 15,16 đi thực tế chuyên môn 2 tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27/7/2020 đến ngày 23/8/2020. Trong đợt đi thực tế lần này, 34 sinh viên ngành KHQL

Chi tiết »