Giờ học

Giờ học "Phương pháp luận sử học" tại bảo tàng Quân khu 1 của sinh viên Lịch sử K18

Ngoài những giờ học trên lớp sinh viên ngành Lịch sử còn được học tập, thăm quan tại các bảo tàng

Chi tiết »
Chia sẻ của học viên Trần Văn Hoàn  Sau khóa Đào tạo Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN (2018 - 2020)

Chia sẻ của học viên Trần Văn Hoàn Sau khóa Đào tạo Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN (2018 - 2020)

Trong bài phỏng vấn này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn Trần Văn Hoàn. Hoàn là sinh viên khóa 9 (2011 2015) và học viên Cao học khóa 12 (2018 - 2020) ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học. Sau khi bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, Hoàn đã có những chia sẻ chân thành về thời gian học tập và nghiên cứu tại trường.

Chi tiết »