DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Với hình thức đào tạo ở bậc đại học đang được xây dựng theo chiều hướng đáp ứng nhu cầu lao động xã hội, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên tích luỹ và khẳng định kiến thức, kỹ năng của bản thân trong một lĩnh vực cụ thể.

Chi tiết »
Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 20/11/2018, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bộ môn công tác xã hội - Khoa Luật và Quản lý xã hội trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm trang bị kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội trong hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người yếu thế tại cộng đồng cho thành viên câu lạc bộ Tình nguyện viên Công tác xã hội của Trung tâm.

Chi tiết »
Tọa đàm  “Công tác xã hội trong hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy – Lý luận và thực tiễn”

Tọa đàm “Công tác xã hội trong hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy – Lý luận và thực tiễn”

Ngày 16/10/2018, Khoa Luật & Quản lý xã hội đã kết nối với Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Cơ sở) tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Công tác xã hội trong hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy – Lý luận và thực tiễn” tại Hội trường Khu điều hành của Cơ sở với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, các thầy cô giáo của hai đơn vị và các em sinh viên chuyên ngành CTXH đang thực hành mô hình Quản lý trường hợp và trị liệu tâm lý nhóm tại cơ sở.

Chi tiết »
Toạ đàm “Bạo lực gia đình – Nhận thức và ứng phó”

Toạ đàm “Bạo lực gia đình – Nhận thức và ứng phó”

Ngày 9-3, Khoa Luật và Quản lý xã hội (Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức buổi Tọa đàm "Bạo lực gia đình – Nhận thức và ứng phó”

Chi tiết »
Họp Ban tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học liên ngành thuộc Khoa Luật và Quản lý xã hội với chủ đề “Bạo lực gia đình - Nhận thức & Ứng phó”

Họp Ban tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học liên ngành thuộc Khoa Luật và Quản lý xã hội với chủ đề “Bạo lực gia đình - Nhận thức & Ứng phó”

Ngày 5/3/2018, Ban tổ chức chương tình Tọa đàm khoa học liên ngành thuộc Khoa Luật và Quản lý xã hội với chủ đề “Bạo lực gia đình - Nhận thức & ứng phó” đã họp bàn về chuỗi hoạt động cần chuẩn bị trước khi chương trình tọa đàm chính thức diễn ra vào ngày 9/3/2018.

Chi tiết »
Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Công tác xã hội

Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Công tác xã hội

Hội đồng khoa học bộ môn Công tác xã hội, Khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên khóa 11 vào ngày 26 tháng 04 năm 2016, với sự tham gia đông đủ của sinh viên NCKH và các thầy cô giáo trong bộ môn Công tác xã hội.

Chi tiết »
Seminar khoa học ngành Công tác xã hội

Seminar khoa học ngành Công tác xã hội

Bộ môn Công tác xã hội tổ chức chương trình Seminar "Kiến thức và kỹ năng dành cho nhân viên Công tác xã hội" do Giáo sư Peggy. L. Mcfarland, học giả Fulbright chủ trì

Chi tiết »