Seminar khoa học ngành Công tác xã hội

Seminar khoa học ngành Công tác xã hội, khoa Luật và Quản lý xã hội

Sáng 6/10/2014, Giáo sư Peggy. L. Mcfarland, chuyên gia người Mỹ về công tác xã hội, đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.  Ngành Công tác xã hội, thuộc khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Kiến thức và kỹ năng dành cho nhân viên Công tác xã hội”, nhằm trao đổi với học giả những kiến thức và kĩ năng thực tế liên quan đến chuyên ngành.

Trong buổi làm việc đầu tiên, GS đã gặp gỡ, trao đổi với  Ban giám hiệu nhà trường về những hướng mở cho đào tạo ngành Công tác xã hội trong điều kiện xã hội hiện nay.  Ban tổ chức chương trình tin rằng   sermina này sẽ mang đến cơ hội chia sẻ những kiến thức quý báu đối với giảng viên và sinh viên đồng thời góp phần mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trong việc trao đổi kỹ năng thực hành và phát triển nghề Công tác xã hội đang được đào tạo tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.