LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hoạt động thực hành CTXH tại cơ sở luôn được bộ môn CTXH chú trọng thực hiện, đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện mục tiêu “học đi đôi với hành”, đáp ứng yêu cầu gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn xã hội.

Chi tiết »
Kết nối cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công tác xã hội với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Kết nối cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công tác xã hội với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Nằm trong kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2018, sau khi tổ chức thành công Seminar khoa học “Bạo lực gia đình – Nhận thức và ứng phó” (03/2018), ngày 04/04/2018, đoàn giảng viên và sinh viên khoa Luật và Quản lý xã hội đã có chuyến thăm quan và làm việc thực tế tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển.

Chi tiết »
Từ Công tác Xã hội đến Điều dưỡng viên tại CHLB Đức – Tại sao không?

Từ Công tác Xã hội đến Điều dưỡng viên tại CHLB Đức – Tại sao không?

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn với sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ những người yếu thế, không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng nhằm giúp họ tự lực vươn lên, hòa nhập và có cuộc sống tốt hơn

Chi tiết »