NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022

Qua 01 năm triển khai nghiên cứu, sáng ngày 10/5/2022 buổi nghiệm thu 05 Đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên ngành KHQL được tổ chức với những đề tài có tính cấp thiết và giá trị thực tiễn.

Chi tiết »
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên NCKH là một trong những phương thức học tập hiệu quả nhất hiện nay, bởi trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn, góp phần phát huy được tính năng động, sáng tạo, khả năng tư duy độc lập, tự nghiên cứu và khả năng làm việc nhóm của sinh viên. Qua đó giúp sinh viên trau dồi kiến thức, p

Chi tiết »
Tóm tắt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Những thay đổi có lợi cho người lao động

Tóm tắt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Những thay đổi có lợi cho người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành BHXH Việt Nam, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tới mọi người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm thực hiện, có nhiều nội dung của Luật BHXH 2006 không còn phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, vì vậy, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13 gọi tắt là Luật BHXH 2014), có hi

Chi tiết »
Tổ chức Seminar chuyên đề “Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp” cho sinh viên chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

Tổ chức Seminar chuyên đề “Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp” cho sinh viên chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

bộ môn Khoa học quản lý đã tổ chức Seminar chuyên đề Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế cho giảng viên bộ môn, đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và thực hành một số kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ liên kết và hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cử nhân Khoa học quản lý Khóa 12

Nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cử nhân Khoa học quản lý Khóa 12

Ở bậc cao đẳng, đại học ngoài học tập trên lớp thì nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu đối với sinh viên. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện, phát triển tư duy đa chiều, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kĩ năng mềm, đồng thời giúp

Chi tiết »
Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Khoa học quản lý

Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Khoa học quản lý

năm học 2015 - 2016 ghi nhận số lượng sinh viên ngành Khoa học quản lý tham gia NCKH nhiều hơn, đồng thời đề tài phong phú hơn cả về lĩnh vực nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chi tiết »
SEMINAR KHOA HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

SEMINAR KHOA HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, bộ môn khoa học quản lý đã tổ chức seminar khoa học cấp bộ môn. Đây là dịp để tập thể sư phạm của bộ môn được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức nghiên cứu khoa học. Đồng thời mang lại trải nghiệm quý báu giúp các bạn sinh viên tham dự được hiểu hơn về công tác nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

Chi tiết »