Nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cử nhân Khoa học quản lý Khóa 12

Ở bậc cao đẳng, đại học ngoài học tập trên lớp thì nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu đối với sinh viên. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện, phát triển tư duy đa chiều, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kĩ năng mềm, đồng thời giúp các em chủ động thực hiện đề tài tốt nghiệp cuối khóa. Với ý nghĩa quan trọng đó, từ khi thành lập đến nay, Khoa Luật và Quản lý xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học (Đại Học Thái Nguyên) luôn tạo điều kiện, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận với những vấn đề mới, coi đó là bước đệm giúp các em có thêm phương pháp học tập hiệu quả hơn.

Ngày 27/4/2017, Bộ môn Khoa học quản lý thuộc khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức buổi nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành cử nhân Khoa học quản lý K12. Tham gia buổi đánh giá có TS. Lê Thị Ngân – Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội cùng với các thành viên trong hội đồng, giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, các sinh viên lần lượt trình bày khái quát nội dung đề tài với những chủ đề đa dạng, có tính thời sự như giải quyết việc làm cho lao động, xây dựng nông thôn mới, văn hóa tổ chức, đời sống sinh viên Đặc biệt, có các đề tài nghiên cứu mang tính thời sự và thực tiễn cao như: vấn đề làm thêm của sinh viên, tác động của internet và tác động của quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ tới hoạt động học tập của sinh viên… Có thể thấy, ý nghĩa quan trọng của những đề tài nghiên cứu khoa học năm nay không chỉ đem lại cho sinh viên làm nghiên cứu mà còn đưa đến những góc nhìn đa chiều cho chính những người làm quản lý trong nhà trường với những vấn đề “nóng” đang trở thành tiêu điểm của giáo dục đại học hiện nay.

Sinh viên Nông Văn Sống với đề tài “Tác động của chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với hoạt động học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên”

Sinh viên Trần Thị Quyên với đề tài: “Nhận diện văn hóa tổ chức tại Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên “

Sinh viên Đinh Quang Tiến với đề tài: “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bảng, tỉnh Thanh Hóa”

 Sinh viên Đường Quỳnh Như với đề tài: “Nghiên cứu phát triển giao thông nông thôn và xóa đói giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn”

 

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những đánh giá, góp ý khoa học rất bổ ích đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, hoàn thiện những nội dung còn thiếu trước khi gửi đề tài lên hội đồng nghiệm thu cấp trường. Tại buổi đánh giá này, đã có 06/06 đề tài được hội đồng nhất trí thông qua với 01 đề tài xếp loại xuất sắc, 04 đề tài xếp loại xốt và 01 đề tài xếp loại khá.

 

Danh sách xếp loại các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Khoa học quản lý năm học 2016 – 2017

TT

Đề tài

SV thực hiện

GV hướng dẫn

Xếp loại

1

Tác động của chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với hoạt động học tập của sinh viên ngành Khoa học quản lý trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Nông Văn Sống

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

Xuất sắc

2

Nhận diện văn hóa tổ chức tại Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên 

Trần Thị Quyên

ThS. Trần Thị Hồng

Tốt

3

thực trạng làm thêm của sinh viên ngành Khoa học quản lý trường đại học khoa học 

Nguyễn Ngọc Lan

ThS. Nguyễn Duy Hưng

Tốt

4

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bảng, tỉnh Thanh Hóa

Đinh Quang Tiến

ThS. Bế Hồng Cúc

Tốt

5

Tác động của Internet tới hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vũ Mai Hiên

ThS. Nguyễn Minh Trang

Tốt

6

Nghiên cứu phát triển giao thông nông thôn và xóa đói giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Đường Quỳnh Như

ThS. Bùi Trọng Tài

Khá

 

06 sinh viên ngành Khoa học quản lý tham gia NCKH năm học 2016 – 2017

Giảng viên bộ môn Khoa học quản lý chụp ảnh lưu niệm với sinh viên NCKH

Minh Trang

GV Bộ môn Khoa học quản lý