NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022

Qua 01 năm triển khai nghiên cứu, sáng ngày 10/5/2022 buổi nghiệm thu 05 Đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên ngành KHQL được tổ chức với những đề tài có tính cấp thiết và giá trị thực tiễn.

 

1. Đề tài : Hoàn thiện công tác quản lý sinh viên nội trú Trường Đại học khoa học – Đại học Thái Nguyên.

2. Đề tài : Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

3. Đề tài : Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

4. Đề tài : Các yếu tố ảnh hưởng tới việc học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh dịch bệnh covid_19

5. Đề tài : Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Với sự nỗ lực, ý thức nghiên cứu cao, cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên bộ môn KHQL, đại diện của các nhóm nghiên cứu đã trình bày ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài, những kết quả đạt được qua quá trình nghiên cứu. Đây là những kiến thức bổ ích, mang tính thực tiễn cao, góp phần khơi dậy hứng thú và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.