Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Công tác xã hội

Hội đồng khoa học bộ môn Công tác xã hội, Khoa Luật và Quản lý xã hội đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên khóa 11 vào ngày 26 tháng 04 năm 2016, với sự tham gia đông đủ của sinh viên NCKH và các thầy cô giáo trong bộ môn Công tác xã hội.

Trong năm học 2015 – 2016, có 03 đề tài NCKH sinh viên được phê duyệt và cả ba đề tài đều được nghiệm thu với sự đánh giá rất cao của Hội đồng.

 

Danh sách 03 đề tài NCKH được nghiệm thu năm học 2015 – 2016:

1. Hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo thông qua giải quyết việc làm cho hộ nghèo ở nông thôn giai đoạn chuyển giao phương pháp đánh giá theo tiêu chí nghèo đa chiều (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Sinh viên thực hiện: Trần Duy Tuyến

GVHD: ThS. Tạ Thị Thảo

2. Mạng xã hội facebook và hoạt động tương tác xã hội của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên)

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Tiệp

GVHD: ThS. Lê Văn Cảnh

3.Nhận thức, thái độ của sinh viên về quan hệ tình dục trước hôn nhân (Nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên)

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Huệ

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Các đề tài NCKH của sinh viên đều thể hiện được sự nỗ lực cố gắng, sự đầu tư công sức, trí tuệ và năng lực của các em sinh viên trong việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng Công tác xã hội và phương pháp nghiên cứu khoa học để tìm hiểu về vấn đề và các đối tượng thân chủ.

Các đề tài cũng cho thấy sự phong phú về vấn đề và đối tượng tiếp cận. Trong đó có những đề tài mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu trước đây đề cập đến, nhưng điểm mới của đề tài NCKH sinh viên chính là sự cập nhật vấn đề trong bối cảnh thực tế hiện nay đã có những biến đổi so với các kết quả nghiên cứu trước kia, và đều được nghiên cứu tại địa bàn cụ thể, đối tượng đặc thù của Công tác xã hội.

Một kết quả đáng ghi nhận chính là các em sinh viên khi bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu cũng đã thể hiện sự tự tin, làm chủ về kiến thức, nắm chắc vấn đề và liên hệ được với vai trò của công tác xã hội trong cách can thiệp và giải quyết vấn đề.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng NCKH cũng đã đưa ra được kết quả đánh giá, cụ thể: 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 02 đề tài đạt loại tốt và cả 03 đề tài đều được đề nghị khen thưởng cấp trường.

Để đạt được kết quả cao như vậy là cả sự nỗ lực cố gắng của các em sinh viên và sự tâm huyết, niềm tin, hi vọng của các giáo viên hướng dẫn đối với các em. Các kết quả báo cáo không chỉ khẳng định năng lực, kiến thức của các em sinh viên mà còn cho thấy hoạt động NCKH thực sự vẫn là nguồn cảm hứng và mục tiêu phấn đấu của các em trong chặng đường sinh viên đại học.

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đã kết thúc tốt đẹp trong ánh mắt tự hào của các thầy cô và niềm phấn khởi, xúc động của các em sinh viên trong khoa. Hi vọng rằng hoạt động NCKH sẽ tiếp tục được các em sinh viên duy trì và phát huy hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

Hồng Trâm - CTXH