THIẾT LẬP, MỞ RỘNG QUAN HỆ VỚI CƠ SỞ QUA CÁC ĐỢT THỰC TẾ CHUYÊN MÔN NGÀNH KHQL

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bộ môn Khoa học quản lý tổ chức cho sinh viên khóa 15,16 đi thực tế chuyên môn 2 tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27/7/2020 đến ngày 23/8/2020. Trong đợt đi thực tế lần này, 34 sinh viên ngành KHQL đã kết nối và đến thực tế tại 15 đơn vị trên thành phố Thái Nguyên, các huyện và thành phố lân cận.

1. Công ty CPTTCN phần mềm Thái Nguyên- Khách sạn HABANA

2. Công ty Bảo Việt Thái Nguyên

3. Công ty CP may mặc Bảo Lâm - Xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên

4. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi – TP Thái Nguyên

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Tú Vina – TP Thái Nguyên

6. Công ty CP kết cấu cốp pha thép Việt Trung - TP Thái Nguyên

7. Công ty CP vận tải Gang thép - TP Thái Nguyên

8. Công ty TNG Việt Đức - TP Thái Nguyên

9. Nhà máy cán thép Lưu Xá - TP Thái Nguyên

10. Công ty cổ phần ĐT&TM TNG – Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

11. Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình

12. Sở nội vụ - Tỉnh Thái Nguyên

13. Phòng nội vụ - Huyện Phú Bình

14. Phòng nội vụ - TP Sông Công

15. Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ

Việc đưa các nhóm nhỏ sinh viên đến thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một mặt vừa giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghề nghiệp, tích lỹ kinh nghiệp; mặt khác vừa tạo cơ hội hợp tác, thiết lập, mở rộng mối quan hệ giữa bộ môn, khoa, nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động. Chính vì vậy, việc bộ môn KHQL tăng cường thời lượng cho các hoạt động thực tế, thực tập là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay.