Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 09/01/2022, Bộ môn Lịch sử, Trường ĐH Khoa học tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên K13 (2019 - 2021) chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có các nhà khoa học đến từ Đại học Thái Nguyên và các cơ sở đào tạo khác của Đại học.

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra theo đúng trình tự, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe học viên trình bày kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý để các luận văn được hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức. Các đề tài luận văn thạc sĩ đều có tính khoa học, thực tiễn; phù hợp với mã ngành đào tạo. Nhiều đề tài đã có công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, được Hội đồng đánh giá cao.

Kết quả bảo buổi bảo vệ là sự ghi nhận tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả học viên và tập thể giáo viên hướng dẫn.

Một vài hình ảnh trong buổi bảo vệ.