Chương trình đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên Công tác xã hội

Nhằm đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và tạo cơ hội cho nhà trường đánh giá chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa Luật và Quản lý xã hội -  trường Đại học Khoa học đã tham gia và tổ chức thành công hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành Cử nhân Công tác xã hội trong thời gian từ 19/05 đến 23/05/2018.

Trong kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra, sinh viên được đánh giá toàn diện về trình độ Tiếng anh, tin học và phỏng vấn chuyên môn. Trong đó, đợt phỏng vấn phải đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và khả năng ứng phó, vận dụng thực tiễn.

Tham gia buổi đánh giá có đại diện nhóm chuyên gia và nhà tuyển dụng – những đơn vị uy tín, trách nhiệm và có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Khoa và trường trong chặng đường phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo. Hội đồng đánh giá chuẩn đầu ra bao gồm:

  1. TS. Lê Thị Ngân – Trưởng Khoa Luật và Quản lý xã hội
  2. TS. Lưu Hồng Minh – Trưởng khoa Xã hội học, Học viện báo chí và tuyên truyền
  3. TS. Phạm Tiến Nam – Trưởng bộ môn Công tác xã hội, khoa KHXH Hành vi và GDSK, Đại học Y tế Công cộng
  4. Bà Lê Thị Phương Thúy – Trưởng phòng tư vấn và hỗ trợ phát triển, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
  5. Bà Lê Thu Hiền – Giảng viên khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  6. Ông Nguyễn Thành Đạt – Ban tuyển sinh, Tổ chức giáo dục và nhân lực Châu Âu IcoEuro
  7. Bà Trần Bảo Khánh – Phó trưởng phòng can thiệp và hỗ trợ, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra không chỉ giúp cho nhà trường hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội mà còn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm, cọ xát, học hỏi những kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và yêu cầu của nhà tuyển dụng trong bối cảnh phát triển đa dạng của xã hội.

Sự thành công của hoạt động đánh giá chuẩn đầu ra không chỉ khẳng định uy tín, trách nhiệm và sự tiến bộ của nhà trường trong công tác đào tạo mà còn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với đội ngũ chuyên gia và nhà tuyển dụng có uy tín trong lĩnh vực Công tác xã hội.

Bài và ảnh: Tạ Thảo - GV BM Công tác xã hội