Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18