Gợi ý đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023

Gợi ý đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, được đánh giá có độ phân hóa mạnh.

Đề thi Toán có khoảng 30 câu ở mức độ nhận biết - thông hiểu, 15 câu mức độ vận dụng và 5 câu ở mức vận dụng cao. Các bài toán mức độ vận dụng đạt được mục tiêu phân loại học sinh.

Cụ thể, bài hình không gian yêu cầu sự quan sát và tưởng tượng của học sinh, một số bài phần đại số, giải tích yêu cầu học sinh hiểu rõ bản chất để biện luận phương trình, bất phương trình. Các bài toán Vận dụng cao, yêu cầu sự quan sát tinh tế, tính toán tỉ mỉ và cẩn thận.

Do đó, nhiều giáo viên dự đoán điểm 7 trở lên sẽ không dễ dàng.

Sau đây là đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 do Tuyensinh247 cung cấp:

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 101, 102

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 101, 102

Mã đề 102

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 103, 104

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 103, 104

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 105, 106

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 105, 106

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 107, 108

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 107, 108

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 109, 110

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 109, 110

 

Mã đề 109 Mã đề 110

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 111, 112

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 111, 112

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 113, 114

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 113, 114

Mã đề 113Mã đề 114

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 115, 116

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 115, 116

Mã đề 116

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 117, 118

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 117, 118

Mã đề 117

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 119, 120

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 119, 120

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 121, 122

Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 121, 122

Mã đề 121Mã đề 122

 
Đáp án đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 mã đề 123, 124