THẨM ĐỊNH GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN BM KHOA HỌC QUẢN LÝ

THẨM ĐỊNH GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN BM KHOA HỌC QUẢN LÝ TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI
Từ ngày 14/8-20/8/2020, các giảng viên bộ môn Khoa học Quản lí đã được tiến hành thẩm định giờ giảng và kiểm tra 5 Tài liệu giảng dạy cho mỗi học phần dự kiến sẽ được giảng dạy trong học kỳ I năm học 2020-2021.
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng giúp giảng viên hoàn thiện và cập nhật những kiến thức mới giảng dạy cho sinh viên, phù hợp với yêu cầu đào tạo trong tình hình hội nhập và đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao.
Theo TS. Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, hoạt động thông giảng cho mỗi giảng viên trước học kỳ là cần thiết, góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
- Cúc Minh -
GV. Vũ Thị Vân - Kỹ thuật soạn thảo văn bản
 
GV. Nguyễn Thanh Huyền - Tiền lương và thu nhập
 
GV. Nguyễn Thị Kim Phương - Định mức lao động
 
GV. Nguyễn Thị Linh - Bảo hiểm xã hội
 
GV. Trần Thị Hồng - Logic học & Phương pháp luận NCKH
 
GV. Nguyễn Thị Linh - Lịch sử tư tưởng quản lý
 
GV. Nguyễn Thanh Huyền - Lịch sử tư tưởng quản lý & Tổ chức lao động