“THỂ THAO MANG LẠI SỨC KHOẺ - SỨC KHOẺ KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021, Liên chi đoàn Khoa KHXH&NV tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi Nam - Nữ cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường Đại học Khoa học. Chương trình giao lưu bóng chuyền hơi được tổ chức vào chiều thứ 5 hằng tuần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Chương trình nhằm mục đích cổ vũ, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới và chào mừng kỉ niệm thành lập Trường. Đồng thời nhằm duy trì và củng cố phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ giảng viên, đoàn viên. Qua phong trào góp phần nâng cao tinh thần giao lưu phối hợp, thắt chặt mối quan hệ giữa các đơn vị, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

          Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình “giao lưu bóng chuyền hơi”: