Thông qua đề cương luận văn thạc sĩ cho 29 học viên cao học ngành KHQL.

rong hai ngày 16-17/6/2022, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thông qua đề cương luận văn thạc sĩ cho 29 học viên cao học ngành KHQL.
Hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHQL với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực KHQL gồm:
1. PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh - Khoa Khoa học quản lý- Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG HN (Chuyên ngành: Khoa học quản lý).
2. PGS. TS. Dương Thị Thu Hà - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Chuyên ngành: Quản lý văn hoá)
3. TS. Hoàng Văn Tuyên - Viện chiến lược và chính sách KH&CN, Học viện KHCN&ĐMST ( Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và công nghệ).
4. TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trường ĐHKT&KD (chuyên ngành: Quản lý công).
5. TS. Lê Thu Hà - Trường ĐHKT&QTKD ( Chuyên ngành: Quản lý công).
6. PGS. TS. Trịnh Thanh Hải - Trường Đại học Khoa học ( Chuyên ngành: Khoa học giáo dục).
7. TS. Phí Đình Khương - Trường Đại học Khoa học (Chuyên ngành: Quản lý giáo dục).
8. TS. Trần Thị Hồng - Trường Đại học Khoa học (Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ).
9. TS. Nguyễn Minh Tuấn - Trường ĐHKH đại diện đơn vị quản lý.
Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, hiệu quả và đưa ra những góp ý cần bổ sung, chỉnh sửa đối với mỗi đề cương.
Kết quả Hội đồng đã thống nhất thông qua 29 đề cương luận văn thạc sĩ ngành KHQL đảm bảo về mặt khoa học, phù hợp chuyên ngành đào tạo.
Chúc mừng các anh/chị học viên.