Thực tập tốt nghiệp góp phần định hướng nghề cho sinh viên Công tác xã hội

Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những đặc trưng của chuyên ngành Công tác xã hội, xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp và tạo ra cơ hội ứng dụng kiến thức nghề nghiệp vào thực tiễn xã hội cho sinh viên ngành Công tác xã hội.

Trong quá trình thực tập, sinh viên ngành Công tác xã hội không chỉ hướng đến ứng dụng kiến thức được học vào thực tế, thực hành với thân chủ - đối tượng yếu thế trong xã hội mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội của địa phương như giao lưu văn nghệ, vệ sinh môi trường, tuyên truyền kiến thức và hiểu biết về công tác xã hội,…Kết thúc quá trình thực tập, cơ sở đào tạo nhìn chung luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ phía cơ sở tiếp nhận sinh viên thực tập. Nhiều hoạt động, đóng góp của các thế hệ sinh viên ngành Công tác xã hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho địa phương và nhân dân.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 12/03/2017, Khoa Luật & Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên tiếp tục tổ chức cho sinh viên lớp Cử nhân Công tác xã hội khóa 11 đi thực tập tại các cơ quan/tổ chức nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng công tác xã hội vào việc nhận diện vấn đề, xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề của cộng đồng và có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Thông qua đó, sinh viên cũng có cơ hội được trải nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, rèn luyện tác phong, đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội.

Hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp, mỗi sinh viên đều trưởng thành hơn về cách giao tiếp, ứng xử, thiết lập được mối quan hệ với cộng đồng địa phương, được học hỏi, cọ xát với tình huống thực tế. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các em có thể hiểu biết nhiều hơn về thực tế nghề Công tác xã hội, tăng thêm lòng yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc và phát huy những hoạt động có tính nhân văn sâu sắc của nghề Công tác xã hội, xác định rõ ràng hơn định hướng nghề nghiệp của bản thân trong một tương lai không xa.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của các Sinh viên ngành Công tác xã hội trong quá trình thực tập tốt nghiệp:

Nguyễn Thị Hồng Trâm

(Bộ môn Công tác xã hội)