TUYỂN SINH CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2020

1. Nhu cầu nhân lực ngành CTXH

  • Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, Việt Nam cần khoảng 300.000 nhân viên CTXH chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

  • Kết quả điều tra về nhu cầu đào tạo của cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên ngành này tại TPHCM (được tiến hành trên 4.170 người) cho thấy: Chỉ có 1.037 người (chiếm 24,86%) được đào tạo dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ nghề CTXH, 2.425 người có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn về nghề này trong tương lai. Tuy nhiên cả nước mới có khoảng 70.000 nhân viên CTXH cả đào tạo và chưa đào tạo, như vậy nhân lực ngành CTXH mới đáp ứng được 1/4 nhu cầu đặc biệt là nhân lực cấp xã, cấp cơ sở.

2. Chính sách hiện hành về nghề CTXH ở Việt Nam hiện nay

  • Thông tư số: 33/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học.

  • Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

  • Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; trong đó, quy định mã số, phân hạng và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, gồm: Công tác xã hội viên chính (hạng II), công tác xã hội viên (hạng III) và nhân viên công tác xã hội (hạng IV). 

​Ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh 03 chương trình Đào tạo:

1. CÔNG TÁC XÃ HỘI
2. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
3. THAM VẤN
Chi tiết xem tại: 
http://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/cong-tac-xa-hoi

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

☀ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
☎ Số điện thoại: 0988.820.020 hoặc 0972.766.467