LỄ NGHIỆM THU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - K14 (NIÊN KHÓA 2016 - 2020)

LỄ NGHIỆM THU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI - K14 (NIÊN KHÓA 2016 - 2020)

Ngày 23/06/2020, Bộ môn Công tác xã hội - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho 9 sinh viên Ngành Công tác xã hội. Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên Hội đồng chấm

Chi tiết »
Sinh viên ngành công tác xã hội với hoạt động thực hành trong bệnh viện

Sinh viên ngành công tác xã hội với hoạt động thực hành trong bệnh viện

Với mục đích đào tạo gắn với thực hành, nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng Công tác xã hội đưa kiến thức đã học vào quá trình vận dụng trong thực tế và tiếp cận trực tiếp với mô hình hoạt động công

Chi tiết »
Hướng đi cho hoạt động thực hành chuyên môn Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học

Hướng đi cho hoạt động thực hành chuyên môn Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học

CTXH có mục đích cải thiện chức năng xã hội của con người qua ba lĩnh vực: phục hồi khả năng đã bị thương tổn, giúp con người tận dụng được những tài nguyên có sẵn, và phòng ngừa tình trạng mất khả năng sống bình thường trong xã hội. Định nghĩa này của Werner Boehm,

Chi tiết »
Tọa đàm: Công tác xã hội trong hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy - lý luận và thực tiễn

Tọa đàm: Công tác xã hội trong hoạt động tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy - lý luận và thực tiễn

Sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Vấn đề này đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát; ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, trong đó có những chất mà ngay sử

Chi tiết »
Tổng quan ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Tổng quan ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

1.Tổng quan về ngành: Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có sứ mạng là trung tâm nghiên cứu và đào tạo uy tín, là nơi tập trung các giảng viên trình độ

Chi tiết »
Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL-K18

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL-K18

Quyết định số 598a/QĐ-ĐHKH ngày 10/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành KHQL

Chi tiết »
Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Dự thảo chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý áp dụng cho Khóa 18

Chi tiết »
Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chuẩn đầu ra Khóa 18 ngành Khoa học quản lý

Chi tiết »
TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, chiều 6/4/2019 Bộ môn Lịch sử trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979”.

Chi tiết »
ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn là một tất yếu trong điều kiện hội nhập, chuyển giao công nghệ và tri thức toàn cầu hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học nói chung và Bộ môn Lịch sử nói riêng đã tập trung mạnh nguồn lực và trí lực nhằm phát triển các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Chi tiết »