Seminar khoa học ngành Công tác xã hội

Seminar khoa học ngành Công tác xã hội

Bộ môn Công tác xã hội tổ chức chương trình Seminar "Kiến thức và kỹ năng dành cho nhân viên Công tác xã hội" do Giáo sư Peggy. L. Mcfarland, học giả Fulbright chủ trì

Chi tiết »