Giảng viên thỉnh giảng

 

 

Bộ môn Khoa học quản lý

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

PGS. TS Đặng Khắc Ánh

Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội

- Quản lý khu vực công

- Chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức

2

TS. Nguyễn Văn Chiều

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

- Khoa học quản lý đại cương

- Chính sách xóa đói giảm nghèo

3

Ths. Thiều Trung Hiếu

Trung tâm Học liệu, ĐH Thái Nguyên

- Quản lý dự án

4

Ths. Trần Xuân Kiên

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

- Quản lý chất lượng

5

Ths. Phạm Hồng Trang

Trường ĐH Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chính sách bảo đảm xã hội

Bộ môn Công tác xã hội

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

TS. Trần Văn Kham

ĐH KHXH & NV Hà Nội

CTXH với NKT

Đạo đức nghề CTXH

2

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Học viện Thanh thiếu niên Hà Nội

CTXH với Người cao tuổi

Tham vấn trẻ em và gia đình

3

ThS.Phạm Văn Tư

ĐH Sư phạm I Hà Nội

CTXH học đường

4

ThS.Phạm Thị Phương Thảo

ĐH Y – Dược Thái Nguyên

Sức khỏe cộng đồng

5

ThS.Phan Hồng Giang

ĐH KHXH & NV Hà Nội

Dự án CTXH và QT ngành

6

ThS.Vũ Trùng Dương

Bộ Lao động TB & XH

Phát triển cộng đồng

Bộ môn Lịch sử

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Học phần giảng dạy

1

PGS.TS Vũ Quang Hiển

Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

 

2

PGS.TS Nguyễn Văn Giang

Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

3

PGS. TS Trần Thị Thu Hương

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

4

PGS.TS Nguyễn Xuân Trường

Đại học Thái Nguyên

 

5

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Đại học Thái Nguyên