BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 14 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

 

Một trong những ưu thế trong chương trình đào tạo ngành Khoa học Quản lý (KHQL) - Trường Đại học Khoa học là việc tăng cường thời lượng dành cho thực tế, thực tập, tham quan học tập kinh nghiệm (chiếm gần 20% khối lượng chương trình). Việc này được thực hiện ngay từ cuối năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp. Trong năm học 2019 - 2020, đối với sinh viên khóa 14 - sinh viên năm cuối, hoạt động thực tập chuyên môn chính là tiền đề cho việc làm quen với công việc, môi trường đa dạng của các loại hình tổ chức. Đây cũng chính là quá trình để các bạn sinh viên năm cuối tích lũy kinh nghiệm thực tế, tạo ấn tượng đối với đơn vị sử dụng lao động. Sản phẩm của đợt thực tập tốt nghiệp vừa là công trình khoa học, vừa là kết quả làm việc thực tế của sinh viên sau khi được đào tạo 4 năm trên giảng đường.

Để ghi nhận kết quả của hoạt động thực tập tốt nghiệp, ngày 17/6/2020, Bộ môn Khoa học Quản lý đã tổ chức buổi báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14.  Có thể nói, bộ môn KHQL là một trong những bộ môn tiên phong trong việc tổ chức hoạt động báo cáo qua hình thức thuyết trình cá nhân, qua đó giúp sinh viên rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình và khả năng trình bày, phản biện, bảo vệ kết quả thực tập cũng như những quan điểm cá nhân trong việc nhận diện, phân tích và giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức.

Việc tăng cường thời lượng thực tế, thực tập; chú trọng hoạt động báo cáo kết quả đạt được sẽ giúp sinh viên trưởng thành, tự tin và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, bởi trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm là những điều mà giảng viên bộ môn KHQL luôn hướng tới trong hoạt động đào tạo của ngành.

Một số hình ảnh buổi Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 14 ngành KHQL

 

 

Thanh Huyền