Bộ môn Khoa học quản lý tích cực triển khai chuẩn bị minh chứng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý, từng bước khẳng định và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ môn Khoa học quản lý tích cực triển khai chuẩn bị minh chứng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học quản  lý, từng bước khẳng định và nâng cao chất lượng đào tạo.

          Thực hiện Kế hoạch Số 155/ĐHKH ngày 25/02/2021 về Kế hoạch Đánh giá chương trình đào tạo năm 2021; Quyết định số 241/QĐ-ĐHKH ngày 23/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Khoa học quản lý, trong những ngày qua, tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Khoa học quản lý đã và đang tích cực triển khai các nội dung có liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động quan trọng này.

Hình 1. BMKHQL họp chuẩn bị minh chứng đánh giá chương trình đào tạo

          Xác định đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động sống còn của đơn vị, để Nhà trường nói chung, ngành khoa học quản lý nói riêng sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo; giúp các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo; các tổ chức, cá nhân khác có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học mà họ quan tâm. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học tiến hành đánh giá 4 chương trình đào tạo trọng điểm là: ngành luật, khoa học quản lý, công tác xã hội và ngành du lịch. Đối với tập thể Bộ môn Khoa học quản lý, đây là nhiệm vụ hàng đầu, ưu tiên một bước để hoàn thành trong năm nay.

          Để hoàn thành nhiệm vụ đánh giá chương trình đào tạo, một trong những nội dung quan trọng là Bộ môn cần chuẩn bị và tập hợp đầy đủ các minh chứng cần thiết cho quá trình đánh giá. Căn cứ phân công nhiệm vụ của Nhà trường và các Nhóm chuyên trách  phụ trách các tiêu chí, từ đầu tháng 3 cho đến nay, Bộ môn đã họp tổng cộng 4 cuộc liên tục để rà soát minh chứng, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên trong nhóm; Song song với đó, Bộ môn đã cử các thành viên tham gia đầy đủ, tích cực các cuộc họp của Nhà trường, các buổi Tập huấn do các chuyên gia hàng đầu của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội như TS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS. Nguyễn Tuấn Hải. Sau các buổi tập huấn cán bộ giảng viên của Bộ môn đã có những nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện hơn về các mặt đánh giá chương trình đào tạo, từ đó xác định lộ trình, hướng đi cụ thể. Bộ môn cam kết đến ngày 30/4/2021 sẽ hoàn thành việc chuẩn bị minh chứng đánh giá đối với những phần minh chứng do các khoa phụ trách.

Hình 2. Bộ môn KHQL tham gia tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

Với việc đánh giá chương trình khoa học quản lý lần này, sẽ là dịp để cán bộ, giảng viên Bộ môn Khoa học quản lý và Khoa Khoa học xã hội và nhân văn cùng nhau nhìn lại, đánh giá nghiêm túc, ghi nhận những thành tựu đào tạo đã đạt được, đồng thời nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn hạn chế trong thiết kế, xây dựng và vận hành chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo của xã hội, góp phần hoành thành mục tiêu, sứ mạng của Trường Đại học Khoa học là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

                                                                                           

Một số hình ảnh BMKHQL tham gia lớp tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

Hình 3. Toàn cảnh buổi Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo

Hình 4. TS Nguyễn Thị Thu Hương hướng dẫn đánh giá chương trình

Hình 5. Chuyên gia Nguyễn Tuấn Hải hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo

Hình 6 TS. Nguyễn Minh Tuấn tham gia ban chỉ đạo đánh giá chương trình đào tạo

Trọng Tài