Kế hoạch v/v tổ chức phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 10.