Khoa Khoa học xã hội & nhân văn - Nâng cao chuyên môn qua hoạt động dự giờ giảng viên

 

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mỗi giảng viên trong môi trường đại học, Công đoàn Khoa Khoa học xã hội & nhân văn tổ chức dự giờ các thầy, cô BM Công tác xã hội, BM Khoa học quản lý, BM Lịch sử. Thông qua hoạt động dự giờ, giảng  viên có cơ hội cùng nhau trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Từ ngày 28/9 – 7/10/2020, Khoa KHXH&NV tổ chức dự giờ các thầy, cô. Sau mỗi giờ giảng, các thầy, cô cùng nhau trao đổi chuyên môn, góp ý kiến cho giờ giảng.

Thành quả của những giờ giảng như một món quà có ý nghĩa hướng đến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), Chào mừng 18 năm ngày thành lập trường Đại học Khoa học (24/10/2002 – 24/10/2020).

Một số hình ảnh của trong buổi dự giờ

 

NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG – KHOA KHXH&NV