Khởi động tuần thực tập tốt nghiệp đầu tiên của sinh viên ngành Khoa học quản lý K15,16

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021, Bộ môn Khoa học quản lý - Khoa Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN đã lên kế hoạch tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học quản lý khóa 15,16.

Đợt thực tập diễn ra trong 8 tuần (từ 18/01/2021) với mục tiêu giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn, nhận diện, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý tại đơn vị thực tập . Đồng thời giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hội nhập môi trường làm việc mới và khẳng định mình với các cơ quan thực tập, các đơn vị sử dụng lao động. Với yêu cầu sinh viên chủ động liên hệ các đơn vị thực tập từ cấp huyện trở lên hoặc doanh nghiệp có ít nhất 30 nhân sự hoạt động ít nhất 3 năm, sinh viên Khoa học quản lý K15,16 đã liên hệ và lựa chọn vị trí thực tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở 21 đơn vị (từ cấp phòng trở lên) tại 14 tỉnh, thành phố. 

Để gắn kết với giữa bộ môn, khoa, nhà trường với các đơn vị thực tập của sinh viên, giảng viên bộ môn Khoa học quản lý đã trực tiếp đến các cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên của ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, còn tại các địa bàn xa, bộ môn đã cử giảng viên liên hệ để gưi gắm sinh viên và trao những món quà lưu niệm cho đơn vị. Điều này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của giảng viên đối với sinh viên, đồng thời thiết lập và gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Qua một tuần thực tập, tất cả các cơ quan đều có ý kiến phản hồi về tinh thần, thái độ làm việc tích cực, ý thức và nhận thức tốt của sinh viên. Đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng để cô và trò ngành Khoa học quản lý tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, để đợt thực tập tốt nghiệp thực sự mang lại giá trị, kinh nghiệm quý báu cho những cử nhân Khoa học quản lý tương lai.

Một số hình ảnh trong tuần đầu thực tập của sinh viên.