Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa học 2016-2020.