Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sụ nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, ban lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 07/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh để mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Sau 3 năm thành lập,Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã đem lại nhiều kết quả tích cực: Giúp công dân, tổ chức được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; Từng bước thay đổi cách thức làm việc, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cơ quan Nhà nước, cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong thời gian thăm và học tập tại Trung tâm, đoàn thực tế đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, hướng dẫn nhiệt tình của Ban lãnh đạo và các cán bộ tại Trung tâm. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị và hữu ích đối với sinh viên ngành Khoa học quản lý.