Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, ban lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh để mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng. /Sau kết thúc chương trình thực tế tại tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 08/10 - 11/10 đoàn thực tế Lớp K17 Khoa học quản lý trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã đến tham quan và làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác cải cách hành chính và luôn đem lại sự hài lòng tối đa cho người dân, doanh nghiệp với chất lượng cung ứng, phục vụ dịch vụ hành chính công.

Tiếp đoàn thực tế có bà Nguyễn Hải Vân, phó giám đốc Trung tâm và các chuyên viên.
Đoàn thực tế Trường Đại học Khoa học đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả tại đây. Quá trình tác nghiệp thực tế của sinh viên được thực hiện qua chuỗi các hoạt động phỏng vấn sâu, khảo sát, quan sát... chuyên viên, lãnh đạo trung tâm, người dân, doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính ngay tại trung tâm.