Top 10 sự kiện nổi bật Khoa KHXH&NV năm 2020

 

 

 

1. Đại hội chi bộ Khoa KHXH&NV nhiệm kỳ 2020-2022

2. Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Khoa KHXH&NV được phê duyệt đào tạo Thạc sĩ ngành KHQL

4. Tọa đàm “Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế khối ngành KHXH ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

5. Tọa đàm khoa học "kỹ năng của nhân sự quản lý trong kỷ nguyên 4.0"

6. Hội nghị xây dựng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội

7. Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020

8.  Giải nhất bóng đá truyền thống HSSV năm học 2019-2020

9. Hội nghị CBVC Khoa

10. Khoa KHXH&NV kết hợp với phòng Đào tạo - QLKH&HTQT tổ chức Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12-1975-2/12/2020) và Toạ đàm

                                                                                                                                                                                                    Trưởng Khoa

TS Nguyễn Minh Tuấn