VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc duy trì và giữ chân được người lao động là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp, trong đó chính sách tiền lương là một nhân tố có vai trò quyết định trong việc thu hút, duy trì và tạo động lực làm việc cho người lao động. Chính sách tiền lương chỉ được vận hành tốt khi doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để làm được điều đó doanh nghiệp cần tạo dựng thương hiệu với chiến lược marketing hợp lý, 

Nhận thức được vai trò quan trọng của chiến lược marketing trong việc tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, trong khuôn khổ học phần Tiền lương và thu nhập để làm rõ các nhân tố tác động đến chính sách tiền lương của doanh nghiệp, cô và trò lớp cử nhân Khoa học quản lý K15, k16 đã tiến hành buổi thảo luận chuyên đề "VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP" với sự tham gia của TS. Đoàn Quang Huy -  Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Makerting - Thương mại và du lịch, Trường Đại học Kinh tế quản trị và kinh doanh, ĐHTN. Buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều câu hỏi đến từ sinh viên với những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, cùng sự chia sẻ tận tình, thiết thực của diễn giả.

Qua buổi thảo luận, sinh viên ngành Khoa học quản lý - những nhà quản lý tương lai đã thu được nhiều kiến thức bổ ích, hữu dụng trên con đường lập nghiệp của mình.

Một vài hình ảnh trong buổi thảo luận