CBGV TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC RA QUÂN TỔNG VỆ SINH KHU THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học về việc triển khai công tác tổng vệ sinh, tạo cảnh quan sạch, đẹp tại khu vực thực hành thí nghiệm nhà trường, đồng thời nhằm nâng cao nhật thức, vài trò trách nhiệm của mỗi cán bộ trẻ, đoàn viên trong việc giữ gìn, tạo cảnh quan, môi trường nơi làm việc. Vào sáng ngày 09/8/2020, Chi đoàn giáo viên Khoa KHXH&NV tham gia tích cực vào chương trình tổng vệ sinh Khu thực hành – Thí nghiệm Trường Đại học Khoa học (cơ sở cũ).

 

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu động viên cán bộ, giảng viên trẻ