CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN

Với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên, đồng thời giúp lãnh đạo khoa và các thầy cô nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề quan tâm, những băn khoăn thắc mắc, cũng như những khó khăn và cả những nguyện vọng của các em sinh viên, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các bạn sinh viên trong giai đoạn học tập tại trường, ngày 08/10/2023, Khoa KHXHNV tổ chức “Chương trình đối thoại với sinh viên năm học 2023-2024”.

Tham gia Chương trình có Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Cán bộ Lớp, Đoàn và đại điện sinh viên các ngành CTXH, KHQL, Lịch sử.

Nội dung Chương trình đối thoại xoay quanh những vấn đề đang được sinh viên của Khoa quan tâm như:  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

- Qui trình và các thủ tục làm việc của các đơn vị chức năng liên quan đến sinh viên;

- Thời gian, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp học tập, vai trò của cố vấn học tập, ...

- Cơ sở vật chất phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, ...

- Các chế độ chính sách, hỗ trợ thủ tục hành chính, học bổng đối với sinh viên.

- Các phong trào và các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao thể chất, thể dục thể thao, đời sống tinh thần của người học;

- Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Các vấn đề khác mà sinh viên quan tâm.

Nằm trong khuôn khổ của Chương trình, Khoa KHXHNV tổ chức khen thưởng cho 3 GVCN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 8 sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Dưới đây là một vài hình ảnh liên quan đến Chương trình.