Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017

Ngày 20/12/2017, Chi bộ Khoa Luật và Quản lý xã hội (Đại học Khoa học) đã tổ chức hội nghị kiểm điểm và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ viên chức, đảng viên theo đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Ngân, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa, cùng 27 đồng chí cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Bình Dương, Phó Bí thư Chi chi bộ, Phó Trưởng Khoa đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2017. Theo đó trong năm, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nghiêm túc tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng, gắn với Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực với nhiệm vụ chuyên môn theo từng tháng và từng quý; đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cùng các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặt ra... Bên cạnh đó, trong báo cáo, Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: công tác truyền thông còn yếu, chưa phản ánh đúng và đầy đủ các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào đã làm tốt; chất lượng chuyên môn sinh hoạt của các bộ môn chưa đồng đều và chưa có sự gắn kết, liên thông phối hợp...

 Phát huy những thành quả đạt được, Chi bộ đã thống nhất xây dựng phương hướng công tác năm 2018 với những chỉ tiêu chính: Phấn đấu toàn thể  cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;  đạt chỉ tiêu CSTĐ cơ sở và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; Phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh, duy trì sĩ số sinh vên các hệ; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với định hướng nghề; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đội ngũ về chất lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn trên toàn diện các mặt công tác, phấn đấu trong năm mỗi bộ môn có 03 giáo trình bài giảng nội bộ. Đạt chỉ tiêu bài báo, công trình khoa học đề ra; Các tổ chức Đoàn, Công đoàn, hội sinh viên, CLB hoạt động thiết thực hiệu quả, hướng đến phục vụ nhiệm vụ đào tạo.

Đặc biệt, tại hội nghị, Chi bộ đã tiến hành hoạt động nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 với tinh thần thẳng thắn. Các đảng viên đã nghiêm túc đọc bản kiểm điểm cá nhân trước Chi bộ. Qua đó, từng đảng viên có cơ hội tự nhìn nhận lại quá trình phấn đấu của mình, đồng thời được các đồng chí trong Chi bộ nhận xét, góp ý rõ những ưu, khuyết điểm để phát huy và khắc phục…

Với nỗ lực của mình, trong năm qua, Chi bộ đạt 97 điểm, đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ đề nghị hình thức khen thưởng cấp Đảng bộ cơ sở gồm: Giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (6 đồng chí); hoàn thành tốt nhiệm vụ (21 đồng chí).

Một số hình ảnh tại cuộc họp đánh giá:

Toàn cảnh cuộc họp đánh giá của chi bộ

 Đồng chí Lê Thị Ngân, bí thư chi bộ chỉ đạo cuộc họp đánh giá

Đồng chí Lưu Bình Dương, phó bí thư chi bộ đọc báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ năm 2017

 

(Cúc Minh - Vũ Vân)