LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA 14 ĐỢT 1

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 11/12/2022, Bộ môn Lịch sử, Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Khoa học tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14.

Tham dự buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng gồm các chuyên gia, các nhà khoa học là Phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn. Các thành viên Hội đồng đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam họp ngày 11/12 đều nhận định: Các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Luận văn là công trình tổng kết, thể hiện nỗ lực học tập, nghiên cứu, kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, Hội đồng đánh giá và kết luận các học viên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã bảo vệ thành công luận văn, xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ.

Thành công của buổi Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Namcó ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín của Bộ môn Lịch sử, Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Khoa học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một số hình ảnh của buổi lễ: