Thông báo thủ tục nhập học cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐHKH-ĐHTN năm 2022