SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chi tiết »
NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ KHÓA 17

Chi tiết »
VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chi tiết »
Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh

Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, ban lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế

Chi tiết »
Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Ninh

Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sụ nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, bna lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 07/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế

Chi tiết »
Thực tế môn học ngành Khoa học quản lý

Thực tế môn học ngành Khoa học quản lý

Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực tế là phương châm đào tạo của ngành Khoa học quản lý nói riêng và trường Đại học Khoa học nói chung. chính vì vậy, trong chương trình đào tạo của ngành Khoa học quản lý ngoài việc dành

Chi tiết »
ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

Đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra là một hoạt động thường niên của trường Đại học Khoa học nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã được xây dựng và công bố, lấy ý kiến của chuyên gia,

Chi tiết »
LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  KHÓA 14 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

Khóa luận tốt nghiệp được xem là một công trình nghiên cứu khoa học dành cho những sinh viên đạt kết quả học tập tốt trong gần 4 năm học của chương trình đào tạo bậc cử nhân tại các trường đại học. Như vậy, bất kỳ sinh viên nào được xét đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, các bạn hãy tự hào và hãnh diện về thành quả học tập mình đã đạt được.

Chi tiết »
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  KHÓA 14 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 14 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

Một trong những ưu thế trong chương trình đào tạo ngành Khoa học Quản lý (KHQL) - Trường Đại học Khoa học là việc tăng cường thời lượng dành cho thực tế, thực tập, tham quan học tập kinh nghiệm (chiếm gần 20% khối lượng chương trình). Việc này được thực hiện ngay từ cuối năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp. Trong năm học 2019 - 2020, đối với sinh viên khóa 14 - sinh viên năm cuối, hoạt động thực tập chuyên môn chính là tiền đề cho việc làm quen với công việc, môi trường đa dạng của các loại hình tổ

Chi tiết »
Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, học kỳ I năm học 2017 - 2018 sinh viên lớp CN.K14_KHQL, Khoa Luật và Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã có một chuyến đi thực tế.

Chi tiết »