Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, học kỳ I năm học 2017 - 2018 sinh viên lớp CN.K14_KHQL, Khoa Luật và Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã có một chuyến đi thực tế.

Chi tiết »
Thảo luận nhóm - Phương pháp học hiệu quả

Thảo luận nhóm - Phương pháp học hiệu quả

Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp loại ưu nhưng đã không thể tìm được việc làm ổn định do thiếu hụt những kỹ năng mềm cần thiết như trên.

Chi tiết »
Ngành đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội

Ngành đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Công tác xã hội nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân, có tinh thần say mê nghề nghiệp, đồng thời nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng giải quyết, phát hiện các vấn đề xã hội cũng như tiềm năng ở cộng đồng, huy động và liên kết người dân trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề có liên quan, có khả năng tham gia hay

Chi tiết »
Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chi tiết »
Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc 20 ngành trình độ Đại học; 6 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ; 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ

Chi tiết »
10 Xu Hướng Quản Trị Nhân Sự Năm 2017

10 Xu Hướng Quản Trị Nhân Sự Năm 2017

2017 sẽ là năm chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng của quản trị nhân sự, tập trung vào tiêu dùng hóa và công nghệ số. Dưới đây là 10 xu hướng sẽ định hình quản trị nhân sự năm nay

Chi tiết »
Ngành Khoa học quản lý: Tăng cường thực tế, thực tập, gắn kết với cơ sở

Ngành Khoa học quản lý: Tăng cường thực tế, thực tập, gắn kết với cơ sở

”Học đi đôi với hành” từ lâu đã trở thành phương châm đào tạo của trường Đại học Khoa học nói chung và bộ môn Khoa học quản lý nói riêng. Trong chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý, thời lượng dành cho thực tế chuyên

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp góp phần định hướng nghề cho sinh viên Công tác xã hội

Thực tập tốt nghiệp góp phần định hướng nghề cho sinh viên Công tác xã hội

Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những đặc trưng của

Chi tiết »