Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

(ĐCSVN)- 80 năm qua, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo – những giá trị cốt lõi của Đề cương văn hóa (1943)- Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về Văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường, định hướng cho tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam.

Chi tiết »
Phân biệt lãnh đạo và quản lý – tưởng không khác mà khác không tưởng

Phân biệt lãnh đạo và quản lý – tưởng không khác mà khác không tưởng

Trong thực tế cuộc sống, khi cùng gặp phải khó khăn, ai lạc quan, nhìn ra được một tương lai tươi sáng thì người đó có tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo. Còn ai nhìn thấy mọi vấn đề khó khăn, nhìn ra một bức tranh u ám thì người đó có tố chất để trở thành nhà quản lý.

Chi tiết »
Nguyên tắc quản trị cốt lõi của Lý Quang Diệu

Nguyên tắc quản trị cốt lõi của Lý Quang Diệu

Coi người tài là tài nguyên quý nhất và duy nhất mà Singapore có thể tạo được, ông Lý Quang Diệu đã làm mọi cách để phát huy năng lực và giữ chân họ.

Chi tiết »
Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Chương trình đào tạo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

Chi tiết »
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm 2025

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm 2025

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp của học sinh chắc chắn sẽ có 4 môn học bắt buộc là: toán, văn, lịch sử, ngoại ngữ.

Chi tiết »
Vai trò của Thư viện trong việc phát triển tự học trong sinh viên

Vai trò của Thư viện trong việc phát triển tự học trong sinh viên

1.        Mục đích, ý nghĩa, tác dụng của thư viện trong việc tự học trong sinh viên Trong tiến trình phát triển chung của nhân loại, tri thức có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Sự phát triển kinh tế xã hội của một

Chi tiết »