Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. NGUYỄN THANH HẢI Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng TCCS - Vấn đề văn hóa, con người giữ vai trò cơ bản, quan trọng, được thể hiện ở nhiều nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trước đòi hỏi từ thực tiễn đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã phát triển lý luận, nâng tầm quan

Chi tiết »
34 năm sự kiện Gạc Ma: Giữ vĩnh cửu ngọn lửa yêu nước

34 năm sự kiện Gạc Ma: Giữ vĩnh cửu ngọn lửa yêu nước

Tháng 3 biển êm, sóng gió chỉ lăn tăn như mặt hồ. Nhưng tháng 3 luôn là nỗi khắc khoải đối với những cựu binh Gạc Ma, Trường Sa. Đặc biệt đối với gia đình 64 liệt sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nhiều người còn mãi nằm lại trong

Chi tiết »
GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ MỞ RỘNG NĂM 2023

GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ MỞ RỘNG NĂM 2023

Chiều ngày 08/3/2023, LCĐ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đăng cai hoạt động cấp Đoàn Trường tổ chức Khai mạc Giải bóng chuyền hơi Nữ mở rộng năm 2023 nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Thành lập Đoàn 26/3, ngày Thể thao Việt Nam 27/3.

Chi tiết »
Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943

(ĐCSVN)- 80 năm qua, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo – những giá trị cốt lõi của Đề cương văn hóa (1943)- Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về Văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường, định hướng cho tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam.

Chi tiết »
Phân biệt lãnh đạo và quản lý – tưởng không khác mà khác không tưởng

Phân biệt lãnh đạo và quản lý – tưởng không khác mà khác không tưởng

Trong thực tế cuộc sống, khi cùng gặp phải khó khăn, ai lạc quan, nhìn ra được một tương lai tươi sáng thì người đó có tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo. Còn ai nhìn thấy mọi vấn đề khó khăn, nhìn ra một bức tranh u ám thì người đó có tố chất để trở thành nhà quản lý.

Chi tiết »
Nguyên tắc quản trị cốt lõi của Lý Quang Diệu

Nguyên tắc quản trị cốt lõi của Lý Quang Diệu

Coi người tài là tài nguyên quý nhất và duy nhất mà Singapore có thể tạo được, ông Lý Quang Diệu đã làm mọi cách để phát huy năng lực và giữ chân họ.

Chi tiết »