Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Những lý do để bạn lựa chọn học Thạc sĩ ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Chương trình đào tạo: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

Chi tiết »
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm 2025

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm 2025

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp của học sinh chắc chắn sẽ có 4 môn học bắt buộc là: toán, văn, lịch sử, ngoại ngữ.

Chi tiết »
Vai trò của Thư viện trong việc phát triển tự học trong sinh viên

Vai trò của Thư viện trong việc phát triển tự học trong sinh viên

1.        Mục đích, ý nghĩa, tác dụng của thư viện trong việc tự học trong sinh viên Trong tiến trình phát triển chung của nhân loại, tri thức có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Sự phát triển kinh tế xã hội của một

Chi tiết »
VAI TRÒ CỦA “NGUỒN HỌC LIỆU THƯ VIỆN” TRONG ĐỔI MỚI  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

VAI TRÒ CỦA “NGUỒN HỌC LIỆU THƯ VIỆN” TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Cốt lõi của đổi mới giáo dục là đổi mới phương pháp, nâng cao khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức của người dạy và người học. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo thì việc xây dựng thư viện các trường đại học trở thành trung tâm học liệu, đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Chi tiết »
Các giải pháp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong giai đoạn hậu COVID-19

Các giải pháp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên trong giai đoạn hậu COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn thế giới, và tất cả các lĩnh vực trong xã hội Việt Nam đều bị tổn thất nặng nề, bao gồm cả giáo dục.

Chi tiết »
Một nghiên cứu về ứng dụng mô hình

Một nghiên cứu về ứng dụng mô hình "đại học phân tán" trong bối cảnh giáo dục hiện nay

Các trường đại học sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ trong tương lai. Cụ thể, các trường đại học giàu truyền thống được biết đến từ trước đến nay đang trở thành những tập đoàn kinh doanh được quản lý quá mức theo kiểu doanh nghiệp, và mất đi khả năng đáp ứng các nhu cầu của xã hội, quốc gia và thế giới.

Chi tiết »
Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

TCCS - Trong quá trình thực thi công vụ, một số nhân tố khách quan và chủ quan đã tác động gây ra tình trạng lệch chuẩn đạo đức công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, làm giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi

Chi tiết »
Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TCCS - Là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, giáo dục đại học ở Việt Nam luôn được cả xã hội quan tâm. Trong hơn 35 năm đổi mới, giáo dục đại học đã đạt được những thành tựu không nhỏ, song cũng còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, đổi mới hệ thống giáo dục đại học đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chi tiết »