SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

SINH VIÊN NGÀNH KHQL THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chi tiết »
NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGHIỆM THU BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN 1 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ KHÓA 17

Chi tiết »
VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG CHÍNH SÁCH LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chi tiết »
Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh

Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, ban lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 11/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế

Chi tiết »
Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Ninh

Thực tế chuyên môn 1 ngành Khoa học quản lý tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, được sụ nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học, bna lãnh đạo khoa Khoa học xã hội và nhân văn, từ ngày 05/10/2020 - 07/10/2020 ngành Khoa học quản lý đã tổ chức cho sinh viên khóa 17 của ngành đi thực tế

Chi tiết »
Thực tế môn học ngành Khoa học quản lý

Thực tế môn học ngành Khoa học quản lý

Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực tế là phương châm đào tạo của ngành Khoa học quản lý nói riêng và trường Đại học Khoa học nói chung. chính vì vậy, trong chương trình đào tạo của ngành Khoa học quản lý ngoài việc dành

Chi tiết »
TRẢI NGHIỆM THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH CTXH KHOÁ 14

TRẢI NGHIỆM THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH CTXH KHOÁ 14

Việc thực tập là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi sinh viên sắp ra trường, nó như là hành trang, một bước đệm để tiến tới tương lai. Và thật may mắn khi tôi và nhóm bạn của tôi có cơ hội được thực tập tại phòng Thực Nghiệm - Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt Quốc Gia - Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng đầy thử thách ở phía trước.

Chi tiết »
ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2020 NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ – KHÓA 14 – ĐỢT 1

Đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra là một hoạt động thường niên của trường Đại học Khoa học nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã được xây dựng và công bố, lấy ý kiến của chuyên gia,

Chi tiết »
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU THÁI NGUYÊN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU THÁI NGUYÊN

Hướng dẫn sinh viên cách tra cứu và dowload tài liệu từ Kho tư liệu số tại Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên

Chi tiết »